Regulamin Ligi

I . Gramy o zaszczytne tytuły najlepszego amatora w grze singlowej
i najlepszej amatorskiej pary deblowej.
Tytuły te należą przez rok do tych zawodników, którzy zdobędą największą ilość punktów rankingowych w rundach rozgrywek grupowych.

II. Zasady gry obowiązujące w lidze amatorów

1. Rozgrywki w grupach singlowych odbywają się w pięciu rundach,
w następujących terminach:
a – 01.05.-31.05
b – 01.06-30.06
c – 01.07-05.08
d – 06.08-10.09
e – 11.09-15.10

2. Rozgrywki w grupach deblowych odbywają się w czterech rundach,
w następujących terminach:
a – 15.04-31.05
b – 01.06-15.07
c – 16.07-31.08
d – 01.09-15.10

3.  Mecze w grupach rozgrywane są systemem każdy z każdym.

4.  Na rozegranie meczu przeznacza się 90 minut. W razie braku
czasu – za zgodą zawodników – zamiast trzeciego seta gramy tiebreak, albo mecz zostanie dokończony w nowym terminie od stanu, w którym został przerwany.

5. Terminy rozgrywania meczów w jednej rundzie ustalają sami
zawodnicy, uwzględniając warunki związane z pracą, rodziną,
zdrowiem, pogodą i innymi okolicznościami. O ustalonym terminie
meczu zawodnicy informują organizatora ligi.

6. Nierozegranie ponad połowy meczów grupowych spowoduje przyznanie walkowerów wszystkim rywalom w grupie.

7. W przypadku nie rozegrania meczów w terminie, organizator
rozgrywek podejmuje decyzje o przyznaniu punktów zawodnikom, kierując się zasadami fair play i determinacją zawodników w celu rozegrania meczu.

8. W przypadkach, gdy w tej samej grupie znajdują się partnerzy
deblowi lub osoby spokrewnione, pierwszy mecz w rundzie rozgrywają
między sobą.

III. Zasady punktacji i klasyfikacji w grupach

1. Mecz rozgrywamy jest do dwóch wygranych setów, według regulaminu PZT.
2. Zwycięzca meczu otrzymuje 2 punkty a przegrywający 1 punkt.
3. Zwycięzca meczu walkowerem otrzymuje 2 punkty a przegrywający 0 punktów.
4. Ilość zdobytych punktów decyduje o miejscu w grupie.

IV. Awanse i spadki z grupy

Po rozegraniu wszystkich meczów w rundzie pierwszych dwóch zawodników z najwyższą liczbą punktów awansuje do wyższej grupy a dwóch ostatnich spada do niższej grupy .