Zarząd klubu

Prezes Zarządu:
Piotr Kaczmarczyk
Wiceprezes:
Leszek Przepiórski
Członkowie Zarządu:
Tomasz Huszczo
Witold Klimków
Sebastian Stawicki
Komisja Rewizyjna:
Wojciech Paul
Tomasz Dyląg