O G Ł O S Z E N I E o Walnym Zebraniu WKT Atri

Zarząd Wałbrzyskiego Klubu Tenisowego Atri  uprzejmie informuje,
że na podstawie § 14 pkt  5 Statutu Klubu zwołuje w  dniu 22 sierpnia 2020 r. (sobota) o godz.  10.00 w domku klubowym na kortach
w Parku im. Jana III Sobieskiego Walne Zebranie członków WKT Atri Wałbrzych. Program zebrania:

– przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Klubu za rok 2019,

– przyjęcie sprawozdania z działalności władz Klubu w roku 2019,

– wnioski  i dyskusja.

Przypominamy , że w Walnym Zebraniu Klubu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie zwyczajni Klubu.

                                                                               Zarząd WKT Atri Wałbrzych