Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Klubu

                                                                                   Wałbrzych, 02.03.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

                Na podstawie § 14 i § 15 Statutu Wałbrzyskiego Klubu Tenisowego „ATRI” w Wałbrzychu Zarząd Klubu zwołuje w dniu 29 marca 2023 roku o godz. 18.00 (środa)  Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze WKT „ATRI”. Zebranie odbędzie się w Szczawnie Zdroju, ul. Tadeusza Kościuszki 15 ( restauracja „Pod Lwami”).

                                                                                                          Prezes WKT „ATRI”

                                                                                                        Piotr Kaczmarczyk